Recenzie

“Inspirující, hluboké a autentické výpovědi žen, které žijí svoji přirozenost a otevírají svá srdce Bohu.”
Radka Tara Svobodová

Radka Tara Svobodová

“Inspirující, hluboké a autentické výpovědi žen, které žijí svoji přirozenost a otevírají svá srdce Bohu. Jsou živým důkazem toho, že až tolik nezáleží na okolnostech našeho života, jako spíš na tom, jaký postoj k nim zaujmeme. Jestliže si dovolíme kráčet po své cestě s pokorou a ve jménu lásky snášet světská příkoří i požehnání, potom všichni bez rozdílu máme šanci otevřít se vlastním darům a stát se tvůrci vlastního života. Děkuji všem ženám, které se zde rozhodly otevřít své nitro a přiblížit nám esenci krásné ženské tvořivosti a inspirovat druhé k vykročení na cestu k vlastní autenticitě, lásce, nespoutanosti a svobodě. ” 

“Kniha na mne dýchla úžasnou energií.”
Pjér la Šé’z

Pjér la Šé’z

 “Tahle kniha je vzácná hned z několika hledisek. V našich zemích jsme zvyklí pořád pokukovat za hranice a tam hledat ty probuzené, inspirativní a kreativní bytosti. Jestli je někdo takový v naší blízkosti a dokonce se vyjadřuje naším mateřským jazykem – hrál s námi kuličky – řečeno s Janem Werichem, to nás často ani nenapadne. A vzhledem k tomu, že „doma není nikdo prorokem“, můžeme to brát dokonce i jako něco rušivého.

Pokud už jsme někoho takového zaznamenali ve svém okolí, je vždycky mnoho způsobů, jak jeho přínos znehodnotit. A tak nám možná uniká, co všechno se můžeme naučit od svého souseda nebo sousedky, jaký poklad nám potenciálně přináší spolucestující ve vlaku. A tahle kniha dokonce přináší výpovědi a svědectví takových žen, které už prakticky žijí „in Deo“ – v Bohu. Nikoli ve smyslu nějaké církve nebo příslušnosti k nějakému organizovanému náboženství, nýbrž zcela prakticky a tedy velmi otevřeně a nedogmaticky. Tyhle ženy jsou vlastně jakési naše sousedky a mohou se stát také našimi průvodkyněmi, protože nejspíš mají za sebou nějaký kus cesty, který nás teprve čeká. To je jeden aspekt vzácnosti této knihy.

Ten další je podobně cenný. Mezi světem mužů a žen zeje tisíciletá propast neporozumění, která čeká na své překlenutí. Ve skutečnosti – na hluboké úrovni kolektivního nevědomí – jsou tyto světy už připraveny, aby byly propojeny také vědomě. Ovšem ve světě našeho společného vědomí proti něčemu takovému stojí snad všechny předsudky světa. Genderová korektnost, patriarchální dominance a feministické hnutí jsou současnými nejkřiklavějšími symptomy těchto předsudků. Jelikož veškeré války prakticky začínají a končí někde mezi kuchyní, koupelnou a ložnicí, je dobré si alespoň občas povšimnout, nakolik ženy nevědomě manipulují muže do svého ženského světa a naopak – nakolik muži tlačí ženy do světa maskulinního. To samozřejmě obecné nedorozumění jen dále prohlubuje. Lékem je zcela jistě učit se jazyku světa toho druhého. Pokusit se alespoň připustit právoplatnost a náležitost jeho vlastního hlediska, i když je tomu mému vzdálené. Nechat se inspirovat. A z tohoto hlediska je tato kniha velmi hodnotná, protože dovoluje nahlédnout do světa, který je vědomý a přitom nebo vlastně právě proto zůstává zcela ženský.

Třetí a poslední hledisko, které chci zmínit je asi vůbec nejcennější. Je to hledisko lidské. Muži i ženy, realizující cestu za vyšším typem vědomí, se především stávají lidskými bytostmi. Muži objevují a činí vědomou vlastní citovost, ženy projasňují svůj úsudek a osvobozují jej z původního nevědomého základu. Stávat se lidskou bytostí – jedinečnou a svébytnou – je snad největší výzvou, která je nám dána. Samozřejmě se to nemůže podařit bez duchovního vedení a podpory.

Tato kniha svému čtenáři možná pomůže překonávat pocity izolace, opuštěnosti a obecného marasmu, kterým jsme manipulativně zaplavováni, abychom si nevšimli inspirativnosti svého souseda. Když se budeme setkávat a poznávat otevřeně a bez předpojatostí, máme šanci transformovat náš společný svět v něco daleko zajímavějšího, než nám nabízí naše kolektivní současnost, která začíná jevit veškeré známky apokalpsy. Tato kniha je dalším cenným příspěvkem k naší společné transformaci, kterou nelze realizovat jinak než v srdcích jednotlivců. Starý svět v nás zkrátka musí zemřít, aby uvolnil místo tomu novému. “